Ohře: 3 dny1. den:
- sraz na tábořišti v Šabině (ČD – Dasnice) do 10,00 hod.
- základní instruktáž a výcvik
- splutí úseku Šabina – Loket nad Ohří (20 km)
- táborák, zhodnocení výcviku

2. den:
- prohlídka hradu
- splutí úseku Loket nad Ohří – peřej Sv. Huberta (21 km)
- cestou prohlídka Svatošských skal, dle zájmu zastávka v Karlových Varech

3. den:
- ráno kontrola a přebírání stanů
- splutí úseku Hubertus – Vojkovice (17 km)
- přebírání a kontrola vodáckého materiálu, nakládání lodí
- odjezd