Všeobecné podmínky

Cena zahrnuje:

Dopravu lodí a materiálu, kempovné na tábořištích, kvalitní (až 4 místné) stany pro všechny účastníky, služby zkušeného instruktora při překonávání jezů a obtížných úseků řeky, zapůjčení lodí, pádel, barelů a vest, převoz bagáže po břehu během etapy a pár dalších věcí zpříjemňujících život vodáka (plynové vařiče, lavičky k posezení u ohně, pily a sekery, Petanque, volejbalový míč apod.).

Placení:

Při placení je nutno dodržet určené lhůty, pokyny a zvláště správně uvést číslo účtu a variabilní symbol platby. Tyto údaje Vám zašleme spolu s potvrzením Vaší objednávky. Potvrzení objednávky zároveň určuje dobu trvání rezervace termínu.

Objednávky:

Obsazování akcí se děje dle pořadí došlých objednávek na kontaktní nebo emailovou adresu, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na našich stránkách. Jeden objednavatel může najednou objednat i více účastníků. Také lze s sebou vzít jako třetího do lodě jedno dítě do věku sedmi let (jako tzv. porcelán).

Doprava:

Není li určeno jinak- vlastní. Místa začátku i konce zájezdu jsou volena tak, aby byla dosažitelná vlakem či autobusem.

Stravování:

Vlastní - ve všech kempech jsou nákupní i stravovací možnosti.

Pitný režim:

Vždy je k dispozici pitná voda.

Pojištění:

Individuálně.

Změny:

V případě slabého zájmu o akci si vyhrazujeme právo celý termín zrušit, což bude oznámeno bez zbytečného prodlení a zaplacená částka bude v plné výši vrácena. V případě nesplavnosti řeky v daném termínu (sucha, povodně a jiné zásahy „vyšší moci“) se akce uskuteční na jiné řece, která splavná bude.

Storno poplatky:

 • ode dne zaplacení do 30 dnů před odjezdem včetně 40% z ceny
 • 29- 10 dnů před odjezdem včetně 60% z ceny
 • 9 a méně dnů před odjezdem činí storno poplatek 80% z ceny

Odstoupení od objednávky je nutné vždy sdělit písemně na kontaktní adresu. Obálku označte slovem storno- pro posouzení je vždy rozhodující datum doručení.
V každém případě je po domluvě možná účast náhradníka.

Ceny běžně zahrnují:

 • zapůjčení lodí a jejich průběžné opravy,
 • zapůjčení vest,
 • zapůjčení pádel,
 • zapůjčení vodotěsných barelů,
 • stany pro všechny účastníky
 • poplatky v kempech a tábořištích,
 • doprovodnou loď se zkušeným instruktorem,
 • převoz bagáže během putování po řece,
 • 2x plynový vařič (dvouplotýnka),
 • lavičky k ohni,
 • nástroje na dřevo aj.,
 • dopravu řidičů zpět k autům na konci zájezdu.